Home

Welkom op de website van de Stichting KAMO.

 

De Stichting KAMO  adviseert en ondersteunt bedrijven, organisaties,  stichtingen, verenigingen  en gemeenten die willen starten met maatschappelijk ondernemen. 

Maatschappelijk ondernemen is in, bedrijven zetten in hun missie en visie dat ze aan maatschappelijk ondernemen doen. 

De Stichting Kamminga Advies Maatschappelijk Ondernemen (KAMO) heeft ten doel het stimuleren en inspireren van groepen en individuen op het terrein van het maatschappelijk ondernemen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelinks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Stichting KAMO:
Ondersteund en helpt bij het organiseren van een (lokale) Beursvloer.
Verzorgd de workshop "Sponsoring en Fondsenwerving" voor verenigingen en stichtingen.
Adviseert besturen van verenigingen en stichtingen.
Fungeert als ceremoniemeester bij recepties

Stichting KAMO  is tot stand gekomen dankzij de ondersteuning  van:
Amazing, de notarissen van naam, ACCRES Apeldoorn  en OneSolution Informatisering

Wilt u Stichting KAMO ook steunen als sponsor neem dan contact op met : Dhr. F.Kamminga
T 06 21275855   e-mail   fk@stichtingkamo.nl 


Kamminga's nieuws

Freek kamminga van Stichting KAMO is ceremonimeester tijdens de afscheidsrecepti... lees verder
Stichting KAMO Freek Kamminga heeft een Workshop Fondsenwerving en Sponsoring ve... lees verder
Stichting KAMO, Freek Kamminga gaat als adviseur en mede organisator de derde ed... lees verder